Bài viết được đăng trong: " Công trình công cộng "


  • Nhà ngục ĐắkMil

    Dự án Nhà ngục ĐắkMil Đơn vị thiết kế: CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AN THÀNH NAM


  • Siêu thị – Ký túc xá công nhân

    Dự án Siêu thị – Ký túc xá công nhân Chủ đầu tư: Doanh Nghiệp Tư Nhân DV - TM Hải Long Đơn vị thiết kế: CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG [...]  • Chung cư Trường An

    Dự án Chung cư Trường An Đơn vị thiết kế: CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AN THÀNH NAM