Nhà máy bia Sài Gòn – DakLak

Dự án nhà máy bia Sài Gòn – DakLak
Hạng mục nhà văn phòng và tổng kho

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – DAKLAK (SADABECO)
Đơn vị tổng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XD CÔNG NGHIỆP DASCON
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AN THÀNH NAM

Dự án nhà máy bia Sài Gòn - DakLak

Dự án nhà máy bia Sài Gòn - DakLak

Bài viết liên quan